Chyba
  • Šablona pro toto zobrazení není dostupná. Kontaktujte prosím správce webu.

Vědci zjistili, že stimulace zrakové kůry mozku může vést k lepšímu vidění

Vědci zjistili, že aplikace elektrického proudu do mozku může dočasně zlepšit zrak, a čím horší vada, tím silnější je podpůrný účinek.

 

Výzkumníci zjistili, že stimulace zrakové kůry mozku po dobu 20 minut přes transkraniální stimulaci vede ke zlepšení zraku až na 2 hodiny. Svou funkcí však v první řadě ovlivňuje mozek, a ne oči – což znamená, že zatím ještě nemůžeme vyhodit naše brýle nebo kontaktní čočky.

 

"Je to vlastně velmi jednoduchý nápad," řekl psycholog Geoff Woodman z Vanderbilt University. "Tento druh stimulace může zlepšit kognitivní zpracování v různých oblastech mozku, takže pokud budeme stimulovat vizuální systém, mohli bychom zlepšit zpracovávání vjemů? Mohli bychom někomu „vyrobit" lepší zrak? - Ne na úrovni očí, jako je třeba laserová oprace nebo brýle, ale přímo na hladině mozku? "

 

Woodman a jeho tým testovali tuto hypotézu na 20-ti mladých zdravých lidech , kteří měli normální nebo téměř normální vidění. Skupina byla požádána, aby vyhodnotili polohu dvou stejných svislých čar, a posoudili, zda jsou dokonale vyrovnány nebo jsou k sobě mírně nakloněné.

 

Výzkumníci tvrdí, že tento test je citlivější než čtení standardního očního optotipu (kdy se velká písmena směrem nahoru zmenšují) a dává jim tak přesné měření zrakové ostrosti účastníků.

 

Po skončení počátečního testu, skupina obdržela velmi mírný elektrický šok do zadní části mozku, kde je umístěna zraková kůra. O dvacet minut později opět zopakovali test a vědci zjistili, že 75 procent účastníků vykázalo měřitelné zlepšení poté, co podstoupili transkraniální stimulaci.

 

Když vědci pokus opakovali a změnilipolohu elektrod - tzn. aplikovali proud na jiném místě v mozku, a ne přímo ve vizuálním centru - zrak účastníků se nezlepšil, což naznačuje, že pro zlepšení zraku jsou stimulace omezeny na zrakovou kůru.

 

Aby zjistili, jak se může stimulace projevit v běžném životě, nechali účastníky výzkumu provést také běžné oční testy před a po stimulaci zrakové kůry.

 

Po stimulaci účastníků, se vidění průměrně zlepšilo a oni mohli přečíst jedno až dvě písmenka navíc, které před stimulací nebyli schopni určit.

 

"Viděli jsme, že ti, kdo přišli s horším viděním, a kteří by asi časem mohli potřebovat brýle prokázali velké skoky, zatímco jiní, kteří přišli s vynikajícím viděním neprokázali žádnou změnu," uvedl jeden z výzkumníků, Robert Reinhart, nyní na Boston University.

 

Zatím má výzkum jen velmi malý vzorek, což znamená, že výsledky budou muset být potvrzeny a v rozsáhlejší studii.

 

(zkráceno - zdroj PETER DOCKRILL, 5 JULY 2016: http://www.sciencealert.com/zapping-the-brain-s-visual-cortex-can-lead-to-improved-vision-scientists-discover)